Veelgestelde vragen

Je mag een mail sturen naar contact@kindercentrumdoen.nl. Samen kijken we naar de mogelijkheden.

  • Doen (kinderdagverblijf) is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30-18.00 uur.
  • Doen (Buitenschoolse opvang – Avontuur) maandag, dinsdag en donderdag van 12.00-18.00 uur
  • Doen (Buitenschoolse opvang – Huiskamer) maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 12.00-18.00 uur. 


Doen is gesloten met Pasen, Koningsdag, Pinksteren, Hemelvaart (plus de dag na Hemelvaart), Bevrijdingsdag (eens in de vijf jaar, 2025) en tussen Kerstmis en oud & nieuw. 

  • Het kinderdagverblijf werkt met een 51-wekenpakket.
  • Voor groeien bij Doen werken wij alleen met een 40-wekenpakket*.
  • De buitenschoolse opvang werkt met een 40-wekenpakket* en een vakantiewekenpakket van 8 en 11 weken. 


*De vakanties zijn passend bij regio Noord.

Het contract loopt af zodra jullie kind 4 jaar wordt. Bij de BSO gaat dit in overleg.

Tussentijds opzeggen kan met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.

 Via deze link vind je alle informatie over de kinderopvangtoeslag.

* Voor het kinderdagverblijf van 0-4 jaar aan de Patriottenlaan 1 is het LRK-nummer: 220692919.

*Voor de buitenschoolse opvang van 4-6 jaar aan de van der Capellenstraat 133 is het LRK-nummer: 216503735.

*Voor de buitenschoolse opvang van 6-10 jaar aan de Ministerlaan 206 is het LRK-nummer: 644445968.

Je mag een mail sturen naar contact@kindercentrumdoen.nl of het formulier invullen via de contactpagina.

Rond de 20ste van iedere maand ontvang je de factuur voor de volgende maand.

De factuur wordt rond de 25ste maandelijks geïncasseerd. In december is dit rond de 22ste.

Valt de 25ste op een zaterdag, dan wordt de 24ste geïncasseerd. Valt de 25ste op een zondag, dan wordt de 26ste geïncasseerd. 

Je kunt in Bitcare je kind ziekmelden. Hoe dit werkt, lees je hier.

Je mag een mail sturen naar contact@kindercentrumdoen.nl. Wij kijken dan wat je wensen zijn en of die passen binnen onze planning. 

Kindercentrum Doen heeft een oudercommissie. Deze commissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 ouders, de ouders behartigen de belangen van alle Doen ouders. De belangrijkste verantwoording van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Het is belangrijk voor Doen te weten wat er leeft bij ouders die Doen bezoeken.

  • Wat vindt u als ouder belangrijk!
  • Wat zou u graag anders willen!

Wij zien het als onze plicht om de ouders bij Doen als eerste op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen. De oudercommissie heeft een adviesrecht en informatierecht ten aanzien van organisatorische, inhoudelijke en pedagogische aspecten. De oudercommissie kan ook ondersteuning bieden tijdens een ouderavond, open dag of een feest!
Wilt u zich als ouder aanmelden voor de oudercommissie of meer informatie opvragen.
U kunt dan mailen met contact@kindercentrumdoen.nl

Doen heeft de oudercommissie opgedeeld in drie werkvormen:
– Oudercommissie beleid
– Oudercommissie Sport

Toetsingsinkomen (gezamenlijk) vanaf Toetsingsinkomen (gezamenlijk) tot en met Percentage kinderopvangtoeslag 1e kind* Percentage kinderopvangtoeslag 2e en volgend kind
tot en met 21.278 96,0% 96,0%
21.279 22.695 96,0% 96,0%
22.696 24.110 96,0% 96,0%
24.111 25.528 96,0% 96,0%
25.529 26.944 96,0% 96,0%
26.945 28.362 95,5% 95,6%
28.363 29.778 94,4% 95,4%
29.779 31.191 93,4% 95,2%
31.192 32.715 92,5% 95,0%
32.716 34.236 91,9% 94,9%
34.237 35.762 90,9% 94,7%
35.763 37.283 90,4% 94,5%
37.284 38.811 89,5% 94,5%
38.812 40.334 88,7% 94,5%
40.335 41.894 88,1% 94,5%
41.895 43.456 87,3% 94,5%
43.457 45.018 86,6% 94,5%
45.019 46.580 85,9% 94,5%
46.581 48.145 85,0% 94,5%
48.146 49.706 84,5% 94,5%
49.707 51.267 83,7% 94,5%
51.268 52.830 83,0% 94,5%
52.831 54.537 82,1% 94,5%
54.538 57.885 80,6% 94,5%
57.886 61.231 79,8% 94,1%
61.232 64.579 78,7% 93,5%
64.580 67.929 76,4% 93,1%
67.930 71.275 74,1% 92,8%
71.276 74.625 71,9% 92,1%
74.626 77.972 69,4% 91,6%
77.973 81.320 67,1% 91,1%
81.321 84.669 64,9% 90,4%
84.670 88.015 62,5% 89,8%
88.016 91.367 60,3% 89,4%
91.368 94.714 57,8% 89,1%
94.715 98.060 55,5% 88,4%
98.061 101.408 53,3% 88,0%
101.409 104.822 50,9% 87,5%
104.823 108.252 48,8% 86,8%