Visie van Doen

Een nieuwsgierige blik vanuit welbevinden en betrokkenheid 

Bij Doen kijken wij. Echt kijken. Wij observeren de kinderen. Hoe gaat het met het kind? Hoe beweegt een kind? Wat laat het zien? Wat heeft het van ons nodig? Onze kracht is echt nieuwsgierig zijn. Niet met een half oog, maar met onze volledige aandacht.

Aangepast aan de wensen en behoeften van de kinderen

Bij Doen werken wij met horizontale groepen. Dit zijn groepen waarbij kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten. Zo kunnen wij goed inspringen op de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen en de groepsruimte passend inrichten. Een peuter is op een andere manier nieuwsgierig naar de wereld om zich heen dan een baby. Dit vraagt om andere uitdagingen en materialen. De groep waar de kinderen spelen en de teamleden die op de groep staan, zijn vertrouwd. Als het kind zich veilig voelt, komt het zelf tot spel en ontwikkeling.

Een visie geïnspireerd op Emmi Pikler

Spelen, bewegen en verzorgen: dat zijn de drie pijlers waar het bij Doen om draait. Onze visie is geïnspireerd op Emmi Pikler, waarin respectvolle verzorging, een voorbereide omgeving en vrije bewegingsruimte centraal staan. Belangrijke onderdelen hiervan zijn zelfstandigheid, vrijheid, ruimte en respect voor elkaar.

Toetsingsinkomen (gezamenlijk) vanaf Toetsingsinkomen (gezamenlijk) tot en met Percentage kinderopvangtoeslag 1e kind* Percentage kinderopvangtoeslag 2e en volgend kind
tot en met 21.278 96,0% 96,0%
21.279 22.695 96,0% 96,0%
22.696 24.110 96,0% 96,0%
24.111 25.528 96,0% 96,0%
25.529 26.944 96,0% 96,0%
26.945 28.362 95,5% 95,6%
28.363 29.778 94,4% 95,4%
29.779 31.191 93,4% 95,2%
31.192 32.715 92,5% 95,0%
32.716 34.236 91,9% 94,9%
34.237 35.762 90,9% 94,7%
35.763 37.283 90,4% 94,5%
37.284 38.811 89,5% 94,5%
38.812 40.334 88,7% 94,5%
40.335 41.894 88,1% 94,5%
41.895 43.456 87,3% 94,5%
43.457 45.018 86,6% 94,5%
45.019 46.580 85,9% 94,5%
46.581 48.145 85,0% 94,5%
48.146 49.706 84,5% 94,5%
49.707 51.267 83,7% 94,5%
51.268 52.830 83,0% 94,5%
52.831 54.537 82,1% 94,5%
54.538 57.885 80,6% 94,5%
57.886 61.231 79,8% 94,1%
61.232 64.579 78,7% 93,5%
64.580 67.929 76,4% 93,1%
67.930 71.275 74,1% 92,8%
71.276 74.625 71,9% 92,1%
74.626 77.972 69,4% 91,6%
77.973 81.320 67,1% 91,1%
81.321 84.669 64,9% 90,4%
84.670 88.015 62,5% 89,8%
88.016 91.367 60,3% 89,4%
91.368 94.714 57,8% 89,1%
94.715 98.060 55,5% 88,4%
98.061 101.408 53,3% 88,0%
101.409 104.822 50,9% 87,5%
104.823 108.252 48,8% 86,8%