GGD

Home / Blog / GGD

30 November stond de GGD bij Doen op de stoep. We zijn erg blij met de rapporten mooi en feitelijk omschreven!

Citaten uit het rapport:

KDV

•Emotionele veiligheid•

Indicator: ‘De beroepskrachten communiceren met de kinderen.’

Observatie
De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om c.q. horen bij lichamelijk contact. Bij iedere vorm van fysieke intimiteit laat de beroepskracht zich leiden door de reactie van het kind. De beroepskracht zit tussen de kinderen op de grond. Een van de kinderen die langs komt lopen schiet even snel bij de beroepskracht op schoot. De beroepskracht laat dit toe en blijft rustig zitten met het kind. Wanneer het kind op wil staan laat de beroepskracht het kind ook meteen zijn eigen weg gaan.

•Ontwikkeling van de persoonlijke competentie•

Indicator: ‘Er is wederzijdse interactie tussen beroepskrachten en individuele kinderen.’

Observatie
De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele kinderen, kunnen deze correct interpreteren en sluiten hier tijdig en op een gepaste manier op aan. Het kind voelt zich gezien en begrepen. Wanneer één van de kinderen laat merken dat ze ergens last van heeft, heeft de beroepskracht dit gelijk door. Ze gaat door de knieën en vraagt aan het kind wat er aan de hand is. Het kind kan dit nog niet goed verwoorden en wijst naar haar been. De beroepskracht ziet dit en reageert met de vraag of ze een zeer been heeft. Dat bevestigt het kind. De beroepskracht troost het kind vervolgens en het kind is tevreden.

•Ontwikkeling van de sociale competentie•

Indicator: ‘De kinderen zijn deel van de groep.’

Observatie
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. Wanneer de kinderen aan tafel gaan mogen ze zelf hun bord en beker pakken en op tafel neerzetten. Ook het smeren van de crackers doen de kinderen zelf. Na het eten ruimen ze hun eigen bord en beker weer op. Voor kinderen is dit een herkenbaar terugkerend iets. Dat is ook duidelijk te zien tijdens de inspectie.

•Overdracht van normen en waarden•

Indicator: ‘Beroepskrachten vervullen een voorbeeldfunctie in spreken en handelen.’

Observatie
Beroepskrachten geven het goede voorbeeld met betrekking tot een gezonde leefstijl. er wordt gezond gegeten en alle voedingsmiddelen biologisch. De houder heeft kort geleden het voedingsbeleid aangepast en wil daarmee ook zo min mogelijk producten met suiker aan te bieden. Er wordt tussen de middag warm gegeten en halverwege de middag kunnen de kinderen crackers eten met gezond beleg zoals humus of geitenkaas. Kinderen kunnen zelf uit deze gezonde producten kiezen.

Conclusie
Tijdens het inspectiebezoek is de pedagogische praktijk conform de Wet Kinderopvang.

#BSO

•Ontwikkeling van de sociale competentie•

Indicator: ‘De kinderen zijn deel van de groep.’

Observatie
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en zorg voor alle kinderen. Tijdens het eten komt één van de kinderen met een grapje. Ze zegt tegen een beroepskracht: “Je krijgt de groeten van Klaas”. De beroepskracht die het grapje al kent speelt mee en vraagt: “Welke Klaas”? De kinderen roepen tegelijk: “Sinterklaas”. De beroepskracht moet lachen om het grapje en zegt dat de kinderen dat grapje ook bij de andere beroepskracht moeten maken. Dat doen ze vervolgens en beide beroepskrachten spelen het spel mee en samen met de kinderen lachen ze om het grapje.

Conclusie
Tijdens het inspectiebezoek is de pedagogische praktijk conform de Wet Kinderopvang.

•Emotionele veiligheid•

Indicator: ‘De beroepskrachten communiceren met de kinderen.’

Observatie
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en inhoud van het gesprek. Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. Wanneer de kinderen aan tafel zitten om te drinken en een cracker te eten kletsen de beroepskrachten met de kinderen. De gesprekjes gaan over verschillende onderwerpen bijvoorbeeld over wat de kinderen vandaag allemaal op school hebben gedaan en over Sinterklaas. Zowel de kinderen als de beroepskrachten dragen bij aan de gesprekjes.
Ontwikkeling van de persoonlijke competentie
Indicator: ‘Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting.’

Observatie
De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. Momenten van betrokkenheid wisselen af met rondlopen of oppervlakkig spel. Kinderen zijn trots op wat zij hebben gedaan of gemaakt. Twee kinderen zijn zich aan het verkleden als Sinterklaas en zwarte piet. Als ze klaar zijn met aankleden komen ze trots naar de hal lopen om te laten zien hoe ze er uit zien. De beroepskrachten reageren enthousiast en geven de kinderen een compliment dat ze er zo goed uit zien.

•Ontwikkeling van de persoonlijke competentie•

Indicator: ‘Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting.’

Observatie
De meeste kinderen zijn het grootste deel van de tijd bezig met een bepaalde activiteit. Momenten van betrokkenheid wisselen af met rondlopen of oppervlakkig spel. Kinderen zijn trots op wat zij hebben gedaan of gemaakt. Twee kinderen zijn zich aan het verkleden als Sinterklaas en zwarte piet. Als ze klaar zijn met aankleden komen ze trots naar de hal lopen om te laten zien hoe ze er uit zien. De beroepskrachten reageren enthousiast en geven de kinderen een compliment dat ze er zo goed uit zien.

Link naar het volledige inspectierapport van 2017

 

Onze site gebruikt Technische cookies om de site te laten werken, klik op OK om te accepteren. .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten